De GitaarAcademy
De leukste gitaarles in Apeldoorn!
 

Huisregels

Cursusjaar

 • Lesjaar 2022-2023 start op maandag 5 september 2022.
 • De GitaarAcademy houdt zich aan de schoolvakanties in Apeldoorn. Zie het jaarrooster voor de precieze lesdagen.
 • Je kan op elk moment in het lesjaar een proefles aanvragen en instromen.

Uitval van lessen

 • Bij uitval van lessen door de docent (ziekte, bijscholing, examens e.d.) behoud je het aantal resterende lessen op je strippenkaart.

Verzuim van de leerling

 • De GitaarAcademy wordt graag minimaal 24 uur voor aanvang van de les op de hoogte gebracht over het verzuim van een cursist. Ben je te laat met afmelden, dan beschouwen wij de les als gegeven.

Proefles

 • De lestijd van de proefles wordt in onderling overleg vastgesteld.
 • Indien de cursist de proefles op het afgesproken tijdstip verzuimt (zonder tijdige afmelding), vervalt het recht op een gratis proefles.
 • Bij ziekte of verhindering van de docent wordt de proefles ingehaald op een nader te overleggen tijd.


Lesgelden

 • Strippenkaarten dienen vooraf te worden betaald.
 • Wanneer de cursist stopt met nog openstaande lessen op de strippenkaart, dan dient de strippenkaart volgemaakt te worden. Openstaande lessen worden niet gerestitueerd.


Overig

 • Op verzoek en/of met toestemming van de cursist worden tijdens de les video/geluidsopnames gemaakt. Deze opnames mogen niet zonder toestemming van de docent en/of van de cursist openbaar worden gemaakt. Ook niet als de cursist zelf opnames maakt.
 • Pim Stegeman Music is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist.


Geldigheid

  • Deze bepalingen zijn geldig van 22 augustus 2022 tot en met 31 augustus 2023.


   
   
  E-mailen
  Bellen